top of page

SENSE liv-ezine

SENSE, een prachtig Engels woord dat alle elementen omvat die wij van nature hebben: besef, verstand, zintuig, gevoel.Daar is werkelijk niets paranormaals of zweverigs aan. Niemand kent je beter dan jijzelf en alle antwoorden kun je in jezelf vinden. En het mooie is: het is direct beschikbaar voor gebruik. Als je wilt, want de keuze is aan jou. Hoe meer je bewust bent van je zelf, je verstand, je zintuigen, je gevoel en je intuïtie, des te sterker ben jij. It all makes SENSE...

De korte hoofdstukken in dit online magazine (58 pagina's) helpen je op verschillende, intuïtieve manieren inzicht te krijgen. Het zijn geen ellenlange verhandelingen over psychologie, filosofie, etc. Ik houd van short, sweet & simple. Het leven is soms al ingewikkeld genoeg! Maar nog belangrijker: er is maar één bron: JIJ. Jij bent de ervaringsdeskundige van jouw leven, niemand anders kan in jouw schoenen staan en bedenken waarom je denkt zoals je denkt en doet zoals je doet. 

 

Daarom dit liv-ezine, want behalve dat het een nuchter blad is met uitleg en ter inspiratie, is het een levend document: het gaat over jou! Het fijne is dat je er in jouw tijd en tempo mee aan de slag kunt en je je eigen magazine kunt samenstellen, waar je ieder moment op kunt terugvallen.

Maak er iets moois van, het is tenslotte jouw leven! 

SENSE, a beautiful English word, encompassing all the elements we possess naturally: awareness, reason, sense, feeling. There's absolutely nothing paranormal or spooky about this. Nobody knows you better than you do and all answers can be found within you. And the beautiful thing is: it's already available for use. If you want to, because the choice is yours. The more you're aware of your self, your mind, your senses, your feelings and your intuition, the stronger you are. It all makes SENSE...

 

This online magazine (58 pages) contains short chapters to help you gain insight in different, intuitive ways. They're not lengthy articles on psychology, philosophy, etc. I like short, sweet & simple. Because sometimes life is complicated enough! But more importantly, there's only one source: YOU. You are the experience expert of your life, nobody else can stand in your shoes and figure out why you think and act as you do.

 

Therefore this liv-ezine. Apart from being a down-to-earth magazine with explanation and inspiration, it's a living document: it's about you! You can use it in your own time and pace and compose your own magazine, on which you can fall back any time.

Make something beautiful of it. After all, it's your life! 

preview NL

preview ENG

Je kunt SENSE bestellen voor EUR 17,50.

En... je krijgt 20% korting op een consult. 

Je ontvangt SENSE in PDF (Nederlands) na bestelling via onderstaande knop. 

Betaling kan via Tikkie.

You can order SENSE for EUR 17,50. 

You also get 20% discount on a private consultation.

SENSE will be sent in PDF (English). You can order via the button below.

Payment is via PayPal. 

bottom of page